Jak i gdzie montować papy termozgrzewalne?

Papa termozgrzewalna jest popularnym sposobem na pokrywanie dachów płaskich. Wyróżnia się ona łatwością układania oraz trwałością powłoki, co sprawia, że wypiera klasyczne papy. Warto zaznaczyć, że jest ona gruba, a jej gramatura wysoka, co wynika z tego, że masa asfaltowa niezbędna do klejenia zawarta jest już w strukturze materiału. Co istotne inwestor musi zapewnić podobną trwałość również innym elementom na dachu.

Najważniejsze zasady związane z układaniem papy termozgrzewalnej

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek pracy i układania papy termozgrzewalnej, konieczne jest sprawdzenie stanu dachu, znajdującej się na nim wcześniej powłoki. W ten sposób będziemy mogli podjąć decyzję, na jakie dokładnie materiały i technologię robot się zdecydować odwiedzając hurtownię budowlaną. Dodatkowo, w szczególności jeśli remontujemy stary dach, to konieczne jest podjęcie decyzji o tym, czy niezbędne będzie wykonanie wentylacji pokrycia. Zanim rozpoczęte zostaną prace dekarskie niezbędne jest dokonanie pomiarów połaci dachowej, sprawdzenie osadzenia wpustów dachowych, określenie ilości przerw dylatacyjnych oraz zweryfikowanie wielkości spadków połaci dachu.

Precyzyjne pomiary pozwolą na dokładne rozplanowanie rozłożenia poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Układanie papy na dachu może być realizowane jeśli temperatura powietrza nie jest niższa niż 0 stopni Celsjusza lub 5 stopni Celsjusza – dokładny zakres uzależniony jest od rodzaju zastosowanej papy. Dopuszcza się nieco niższe poziomy temperatur, pod warunkiem, że rolki papy są przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze około 20 stopni i wnoszone na dach bezpośrednio przed układaniem.

Co jeszcze warto wiedzieć o układaniu papy termozgrzewalnej?

Przede wszystkim realizacja prac powinna opierać się na szczególnym uwzględnieniu zasad BHP dotyczących pracy na wysokości oraz ochrony przeciwpożarowej. Niezbędne jest również wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice, a także sprzęt zabezpieczający do prac na wysokości. Niezbędne jest również posiadanie gaśnicy.

Jak i gdzie montować papy termozgrzewalne?