Podwykonawcy

Podwykonawcy robót budowlanych

W ramach naszej działalności współpracujemy z grupą sprawdzonych podwykonawców, którzy podejmują się wszelkich prac z zakresu robót ogólnobudowlanych. W szczególności realizują budowy do etapu stanu surowego, wykonują roboty murarskie, ciesielskie, dekarskie i elewacyjne. Poniżej prezentujemy listę podwykonawców robót budowlanych.

Usługi Budowlane Maciej Wencław
e-mail: www.dachykolobrzeg.pl

tel. 608-489-864

DACH-BUD Artur Szczerba
Usługi remontowo-budowlane
tel. 508-366-926 e-mail arturszczerba@gmail.com

JAR-DACH Bogdan Jaremko
Firma blacharsko-dekarska, usługi budowlane
tel. 698-320-214 e-mail jaremko.boguslaw@wp.pl

DACH POL Zbigniew Kuroń, Artur Orzełek
Usługowy Zakład Blacharsko Dekarski
tel. 691-766-306, 604-338-031

"Janko" Jan Pers

Usługi stolarskie, ciesielsko-dekarskie
tel. 608-593-701

Zakład ogólnobudowlany Andrzej Waligóra
tel. 510-104-843

Jesteśmy przekonani, że oferta wymienionych podwykonawców spełni Państwa oczekiwania. To wykwalifikowani i doświadczeni dekarze i budowlańcy o szerokim zakresie działania. Tak jak dla naszej firmy również dla wymienionych przedsiębiorców priorytetem jest zadowolenie każdego Klienta, aby móc się rozwijać i budować zaufanie w tej trudnej branży.

8%  VAT na usługi podwykonawców robót budowlanych

Podatek VAT na preferencyjnych warunkach w wysokości 8% dotyczy m.in. usług dekarskich i budowlanych wykonywanych przez podwykonawców robót. Aby tak się stało, budowa pokrycia dachowego czy remont budynku musi dotyczyć obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do nieruchomości ujętych w społecznym programie mieszkaniowym zalicza się mieszkania lub ich części oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych wymienione w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Ponadto do programu należą budynki instytucji ochrony zdrowia np. świadczące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, gdzie zapewnia się im zakwaterowanie i opiekę kadry medycznej.

Ograniczenia w stosowaniu niższej stawki VAT

Do programu PKOB nie kwalifikują się domy jednorodzinne o powierzchni powyżej 300 m2 oraz lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2. Nawet w przypadku kiedy dana  nieruchomość przekracza ustalone limity powierzchni, nadal można zastosować niższą stawkę podatku. Wówczas jedynie VAT o wysokości 8% stosuje się nie do całości podstawy opodatkowania, a do jej części.